KALİTE POLİTİKAMIZ


ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & OHSAS 18001

 

Enerji üretim, iletim ve dağıtım alanında çeşitli elektrik üretim tesislerinin anahtar teslim inşaası, elektrik üretim, iletim ve dağıtımını destekleyen elektrik ve elektronik şebekenin iyileştrilmesi ve bakımı konuları üzerine yoğunlaşmak, sektörde öncüler arasında olmak.

 

Müşterilerimizin endüstriyel etkinliklerini sürdürülebilir bir biçimde artırmalarına yardımcı olmak için elektrik enerjisini etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak.

 

Çevreye uyumlu enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemleri ile hizmet sunmak.

 

Yurtiçi ve yurt dışındaki iletim sistemlerine bağlı olan İletim Şirketleri, Üretim Şirketleri, Otoprodüktörler, Otoprodüktör grupları, Dağıtım Şirketleri ile serbest tüketiçilere, elektrik enerjisine ilişkin tüm alanlarda kaliteli ve sürekli hizmet sağlayarak Müşteri memnuniyetini temel olarak almak; yasal şartlardan ve mevzuat şartlarından ödün vermemek.

 

Bu hizmetlerle elektrik enerjisinin, enerji santralinden tüketiciye güvenli ve etkin bir biçimde iletimini sağlamak.

 

Bu amaca yönelik olarak ;

 

İş güvenliği yasal muvzuat ve şartlarına uygun faaliyet göstermek, gereklerini yerine getirmek; İş güvenliğini ön planda tutarak çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak ve eğitimlerine önem vermek,

Yaptığımız tüm işlerde, işi kaliteli, ilk defada doğru olarak ve zamanında yapma prensibi ile çalışmak,

Çevreye duyarlı bir şirket olmak, Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve şartlara uyum sağlamak, atık kontrolü ve bertarafı konusunda sistemli çalışmak, çevreye duyarlı faaliyetler gerçekleştirmek.

Kuruluşumuzun tüm kademelerinde Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileşmesini sağlamak ve uymak POLİTİKAMIZ’ dır.


GENEL MÜDÜR
ÖMÜR AKMAN